Pomoc dla Ukrainy


Wsparcie w organizowaniu paczek dla potrzebuj±cych z Ukrainy


Paczka dla Ukrainy

Paczka dla Ukrainy - lista produktów

Paczka dla Ukrainy - list


Zbiórka dla dzieci


Apel Przewodnicz±cego Konferencji Episkopatu Polski
w zwi±zku z pro¶b± Ojca ¦więtego Franciszka